00%

Formy płatności i dostawy

 

 1. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
  1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
   1. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym Produktu.
   2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu TPay.com – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej https://www.tpay.com
    1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu TPay.com. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
     1. TPay.com – spółka Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: pl. Andersa 3, 61-894 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357; akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 5 494 980,00 zł w całości opłacony, NIP: 7773061579.
  2. Termin płatności:
   1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w trakcie składania Zamówienia, niezwłocznie po wyborze metody płatności i przekierowaniu go do zewnętrznej bramki płatniczej – w przeciwnym razie złożenie Zamówienia nie dojdzie do skutku. W przypadku niepowodzenia płatności, w celu zawarcia Umowy Sprzedaży, Klient powinien ponowić proces składania Zamówienia tak jak za pierwszym razem.
   2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze Produktu.
 2. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
  1. ostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
  2. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
  3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
   1. Dostawa transportem własnym Sprzedawcy – w granicach administracyjnych miasta Warszawy.
   2. Odbiór osobisty dostępny w punktach sprzedaży Sprzedawcy lub jego partnerów – lista dostępnych punktów wraz z dniami i godzinami otwarcia dostępna jest na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Punkty sprzedaży”.
   3. Termin dostawy lub gotowości Produktu do odbioru przez Klientawynika każdorazowo z indywidualnych ustaleń Sprzedawcy i Klienta w ramach danej Umowy Sprzedaży, w szczególności z uwzględnieniem preferowanego terminu dostawy lub odbioru wskazanego przez Klienta w Formularzu Zamówienia – przy czym w braku odmiennych ustaleń przyjmuje się, że termin ten wynosi do 7 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy lub gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
    1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
    2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką przy odbiorze osobistym Produktu – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.